Úvodní strana - Novatop

UCELENÝ STAVEBNÍ SYSTÉM Z MASIVNÍHO DŘEVA (na principu CLT)

NOVATOP je ucelený a v mnoha ohledech jedinečný stavební systém. Kombinuje vysoce vyspělou technologii, masivnost všech produktů a krásu přírodního dřeva. Celý systém se vyrábí v České republice, na jeho vývoji spolupracovali experti ze Švýcarska. (CLT = cross laminated timber = křížem lepené dřevo)

Jak se staví z novatopu?

NOVATOP vás 100% unese….

Pro architekty se stal silnou zbraní, pokud hledají neotřelá řešení a zároveň jednoduché, čisté linie.
Pro projektanty a statiky je synonymem tuhosti a kompaktnosti, velkých rozponů a jednoduchých konstrukčních detailů.
Stavební firmy oceňují jeho prefabrikaci, která vede přes rychlou výstavbu k daleko vyšší technologické kázni montážních čet a minimalizaci chyb na staveništi.
A klienti? V těch probouzí silné emoce krása přírodního dřeva, která se prolíná do interiérů.

Příklady použití