Produkty - Novatop

Produkty

NOVATOP SYSTÉM tvoří 6 základních produktů

Jak NOVATOP produkty fungují v praxi?

Společně vytváří bezpečnou, masivní a skutečně celodřevěnou konstrukci. Technologická vyspělost NOVATOPu eliminuje chyby běžných dřevostaveb a zásadně zvyšuje kvalitu hotových staveb. Jednoduché detaily a minimální počet montážních spojů se promítá do rychlosti a kvality výstavby. Produkty fungují dohromady ale i zcela odděleně, lze je kombinovat se zděnou stavbou, ocelí či sklem. Kromě novostaveb se NOVATOP uplatňuje v rekonstrukcích, přístavbách, nadstavbách apod.