Jak probíhá montáž? - Novatop

Jak probíhá montáž?

Panely NOVATOP se dodávají hotové a přesně opracované přímo na místo montáže, aby se minimalizovaly vícepráce a zajistil rychlý průběh výstavby. Konstrukce se staví na připravenou a odizolovanou základovou desku, ke které se kotví pomocí L profilů. Jednotlivé panely se spojují vruty do dřeva a s ostatními konstrukcemi se pojí různými druhy stavebního kování. Vzhledem k vysokým hmotnostem jednotlivých panelů jsou k manipulaci vhodné jeřáby. Všechny panely jsou už ve výrobě připraveny pro standardní zavěšovací systémy.

Na hotovou konstrukci se pak aplikují výplně otvorů, izolace a fasáda dle požadavků projektu. V interiéru mohou být panely ponechány nezakryté s přiznanou strukturou smrkového dřeva. Interiérové povrchy je potřeba během stavby chránit před poškozením a celou stavbu zajistit před povětrnostními vlivy.

Návod k montáži 

.
Technologická vyspělost systému NOVATOP eliminuje chyby běžných dřevostaveb a tím zásadně zvyšuje kvalitu hotových staveb. Vyniká rychlostí výstavby, přesností jednotlivých komponentů, snazším dodržením neprůvzdušnosti obálky a minimalizací chyb, způsobených lidským faktorem. Konstrukci nevytváří tesař na stavbě, ale CNC stroj ve výrobní hale s velkou přesností z dat, které zadává projektant. Ten zná veškeré souvislosti a návaznosti domu.

Jak eliminovat nejčastější chyby na stavbě?

Projekci i montáž doporučujeme svěřit do rukou proškoleným firmám. Pro správně fungující dřevostavbu je klíčový nejen její návrh, ale i důsledné provedení všech detailů na stavbě. Zde nelze nic ošidit!

NOVATOP v praxi?

ŠKOLENÍ: Architektům, projekčním a realizačním firmám nabízíme nejen školení, ale především zkušenosti z ostatních realizací. V případě dotazů nás kontaktujte [email protected]