Jak navrhovat a projektovat z NOVATOPu? - Novatop

Jak navrhovat a projektovat z NOVATOPu?

NOVATOP se stal pro architekty silnou zbraní, pokud hledají neotřelá řešení a zároveň jednoduché, čisté linie. Pro projektanty a statiky je synonymem tuhosti a kompaktnosti, velkých rozponů a jednoduchých konstrukčních detailů.

Projektová dokumentace musí obsahovat

 • 3D model popř. 2D výkresy (Preferujeme podklady zpracované ve 3D modelu a formáty: CadWork, ifc, sat, stp, BTL.)
 • Půdorysy
 • Řezy
 • Pohledy na jednotlivé stěny, stropy a střešní konstrukce
 • Tloušťky stěn a specifikace elementů
 • Označení pohledové kvality a orientace vláken
 • Označení elektrických rozvodů
 • Požadavky na požární odolnost (REI), zvukovou a tepelnou izolaci
 • Konstrukční detaily (typy spojů a návazností)
 • Spojovací prostředky
 • Upozornění na nestandardní provedení
 • Předběžný postup montáže (číslování stěn)
 • Statický posudek

Katalog konstrukčních detailů
Návod k projektování

Spočítejte si předběžnou cenu vašeho projektu s kalkulačkou NOVATOP

S dotazy na přesnější kalkulaci nás kontaktujte: [email protected]

Na základě studie či projektu se připravuje cenová nabídka. Po jejím odsouhlasení probíhá detailní kontrola projektové dokumentace, ujasnění konstrukčních řešení a případné doporučení pro optimalizaci projektu. Vzniká 3D model konstrukce. Upřesňují se požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci, požární odolnost, pohledovou kvalitu a v případě potřeby se zajišťuje ověření statiky celého objektu. Následně se stanovuje postup montáže a s ním související číslovaní panelů a nakládání na kamion.

Vzhledem k unikátnosti každé zakázky lze výrobní proces spustit až v okamžiku, kdy jsou vyjasněny veškeré projektové specifikace. Výroba vyžaduje vysokou míru předběžného plánování a na přípravu je zapotřebí přibližně 6-8 týdnů. Panely z výroby odchází plně opracované, opatřené identifikačními štítky s podrobnou specifikací a zabalené do folie, která je chrání proti vlhkosti, znečištění a poškození. K zákazníkům se standardně přepravují v kamionech přímo na staveniště, kde se z nich za pomocí jeřábu sestaví konstrukce – přesně, jednoduše a rychle.