Rodinný dům, Rožmitál - Novatop

Rodinný dům, Rožmitál

Dům je koncipován jako pasivní dřevostavba a citlivě reaguje na okolní krajinu.

Dům je koncipován jako pasivní dřevostavba z konstrukčního systému NOVATOP. Stavba je postavena na bývalé louce v blízkosti pole, na samém okraji zastavěnosti obce. Návrh domu citlivě reaguje na okolní krajinu. Proto je přes hmotu domu „přehozena travnatá deka“ a sokl zhotoven z polního kamene, který je posbírán ze zdejšího pole. Objekt je umístěn při severní hranici pozemku a otevřen směrem k jihu, do zahrady, čímž dodává vnitřnímu prostoru domu patřičnou intimitu a umožňuje v zimních měsících využití nemalých tepelných zisků ze slunečního záření.

Návrh: Ing. arch. Lukáš Pejsar
Realizace: 3AE s.r.o.
Konstrukce: NOVATOP SOLID, NOVATOP ELEMENT