Rekonstrukce koncertního sálu - Novatop

Rekonstrukce koncertního sálu

Základní umělecká škola Ľudovíta Rajtera v Bratislavě

Renovace podlahy, akustický obklad stropu a stěn, úprava a rozšíření pódia, renovace oken.
Pro zlepšení prostorové akustiky místnosti se kromě akustických materiálů muselo provést zalomení panelu v horní části při styku s podhledem (zalomení 30 stupňů). Tyto detaily navrhla specializovaná firma na ozvučení a akustiku – MediaTech Central Europe a.s.
Architektonický návrh: Ing.arch. Miroslav Minca
Realizace: www.clthouse.com
Produkty: NOVATOP SWP 19 a 27mm, NOVATOP ACOUSTIC – Profil Marilyne + SteicoTherm SD