Dům, Zbraslav - Novatop

Dům, Zbraslav

Více v redakční návštěvě Dřevo&stavby…
Autor: Ing. arch. Lukáš Pejsar
Realizace: Více o projektu 3AE, 2018
Foto: Petr Polák (Zdroj 3AE)
Konstrukce: NOVATOP
Užitná plocha: 139,2 m²
Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,108 W/m²K