Certifikáty - Novatop

Certifikáty

Prohlášení o vlastnostech, certifikáty, osvědčení a protokoly k výrobkům NOVATOP.

NOVATOP ACOUSTIC

Zavřít sekci

NOVATOP STATIC

Co je Natureplus?
Natureplus je prestižní mezinárodní značka kvality pro stavební a zařizovací výrobky všech stupňů stavebního procesu a týká se zdravotní nezávadnosti, ekologické výroby, ochrany omezených zdrojů a vhodnosti použití. Zkoušky pro získání osvědčení Natureplus provádí v Rakousku Institut IBO (Rakouský Institut stavební biologie a ekologie). Každý výrobek je během testování detailně prověřován nezávislými experty. Více: www.natureplus.org

Co je to CE?
Značením CE (Comformité Européenne) potvrzuje EU platné harmonizované normy, které stanoví minimální požadavky na výrobky pro stavebnictví s ohledem na bezpečnost produktu a zdravotní nezávadnost. CE značení je garantováno výrobcem pro veškeré vícevrstvé desky. Pro výrobky NOVATOP proběhla certifikace ETA – Evropské technické schválení.

Co je to PEFC?
“Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes” je certifikační systém pro dlouhodobou správu lesů s ohledem na ekonomické, ekologické a sociální standardy. Společnost AGROP NOVA a.s. je držitelem certifikátu PEFC, čímž podporuje trvale udržitelné hospodaření v lesích, přijímá a plní požadavky mezinárodního standardu CFCS 2002:2013 daného PEFC International. Více na www.pefc.org

Co je ISPM?
Tento standard popisuje opatření pro minimalizaci rizik zavlečení, resp. rozšíření škůdců dřeva s dřevěnými obalovými materiály.