Specifikace kvalit - Novatop

Specifikace kvalit

Pohledová kvalita (B), nepohledová kvalita (C)

Upozornění: Doporučená relativní vzdušná vlhkost prostředí, ve kterém jsou panely NOVATOP zabudovány, je 55 % při 20 °C.  Vlastnosti dřeva jsou u výrobků NOVATOP zachovány, a proto reagují na změny teplot a vlhkosti sesycháním popř. bobtnáním. Špatným skladováním a použitím v extrémních podmínkách (extrémní teploty a vlhkost) může docházet k tvorbě trhlin a deformacím.

SMRK – POHLEDOVÁ KVALITA (B)

Konstrukční prvek určený k finálnímu řešení interiérů. Povrchové lamely jsou z řeziva vyšší kvality. Povrch je broušený s vyspravenými suky z větví rozdílných velikostí, uzavřený, vytmelený, bez zabarvení. Dřeň je povolena v menší míře. Drobné oděrky a otlaky do hloubky 1 mm a plochy 10 mm² jsou přípustné. Vady na okraji desky jsou přípustné do 10 mm. Plochy řezů a frézované plochy odpovídají vždy nepohledové kvalitě. Panely jsou při balení prokládány kartony. Třídění kvalit podle interních předpisů AGROP NOVA a.s.

SMRK – NEPOHLEDOVÁ KVALITA (C)

Konstrukční prvek. Povrch je broušený s vyspravenými suky větší velikosti, uzavřený, vytmelený, podélné spáry jsou přípustné, může se objevit zamodrání a zbytky lepidla. Třídění kvalit podle interních předpisů AGROP NOVA a.s.

Třídění kvalit podle interních předpisů AGROP NOVA a.s.