Dům, Jihoafrická republika - Novatop

Dům, Jihoafrická republika

PROJEKT HOUT BAY HOUSE v Kapském městě

je výsledkem spolupráce odborníků z Evropy a Jižní Afriky – zkušených stavitelů, výrobců moderních materiálů a mladých vědců. Cílem výzkumného projektu je vyvinout řešení pro africké dřevostavby ve spolupráci s mezinárodními odborníky. Testují se fyzikálně technické vlastnosti konstrukcí a hledá optimální řešení pro jihoafrický trh. Pomocí speciálních čidel instalovaných v konstrukci se shromažďují data o tepelně technických vlastnostech. Probíhá měření hodnoty součinitele prostupu tepla obvodové konstrukce, její povrchové teploty a vlhkosti.  Sběr dat probíhá za přímého provozu včetně hodnocení časového trendu.

Partneři projektu: Herrmann & Vogel spol. s r.o., AGROP NOVA a.s., SECA, Fermacell, Pavatex a ČVUT Praha
Konstrukce: NOVATOP
Realizace: Dřevostavby MC, 2015