NOVATOP SOLID - Novatop

NOVATOP SOLID

NOVATOP SOLID jsou velkoformátové masivní panely z křížem vrstveného masivního dřeva (CLT – cross laminated timber), které řeší především nosné a nenosné stěny a příčky popř. stropy.

Panely SOLID se vyrábí ze smrkových lamel skládaných do vrstev a lepených ve všech směrech. Počet vrstev může být různý a určuje konečnou tloušťku panelu. Řezivo pro výrobu je sušeno na vlhkost cca 8 %, což zajišťuje vysokou stabilitu komponentů a zabraňuje tvorbě trhlin. Příprava rozvodů uvnitř panelů  je možná již ve výrobě dle projektu. Certifikováno ETA.

Standardní formáty (mm): 6000 x 2500, 6000 x 2100, 5000 x 2500, 5000 x 2100 (max. 12 x 2,95 m)
Další formáty vychází z těchto základních formátů.
Tloušťky pro stěny: 62, 84 (42/42), 124 (62/62) mm
Tloušťky pro stropy: 81 (27/27/27), 84 (42/42), 116 (27/62/27) mm
Kvality: Pohledová kvalita (B), nepohledová kvalita (C)


Použití

•  nosné a nenosné stěny, příčky
•  podklady stropů a střech
• masivní střešní a stropní desky

Výhody

• velkoplošné panely až 12 x 2,95 m
• tvarově stálé a pevné
• přesné opracování dle projektu
• pohledová kvalita v interiéru
• frézování rozvodů uvnitř panelů již ve výrobě

Aplikace – fotogalerie

V souborech ke stažení naleznete:

Technická dokumentace SOLID
Možnosti obrábění
Podklady pro projektování
Návod k montáži
Konstrukční detaily: Spoje stěn a aplikace
Zkoušky a certifikáty