NOVATOP ELEMENT - Novatop

NOVATOP ELEMENT

NOVATOP ELEMENT jsou duté velkoplošné panely s žebrovou konstrukcí. Vynikají nízkou hmotností a velmi vysokou statickou únosností, konstrukci stavby činí tuhou a stabilní v obou osách. Řeší především nosné stropy a střechy.

Každý ELEMENT je tvořen nosnou spodní vícevrstvou deskou (SWP), jejíž tloušťka je závislá na požadované požární odolnosti konstrukce. Na spodní desku jsou nalepena příčná a podélná žebra, jejichž výška závisí na požadované nosnosti elementu. Spojení se provádí lisováním za studena. Celá konstrukce je uzavřena horní vícevrstvou deskou (SWP). Dutiny mezi žebry lze osazovat tepelnou a zvukovou izolací nebo v nich připravovat trasy pro rozvody.

Elementy jsou variabilní co do šířky, délky i výšky, lze vyrábět i velmi atypické tvary.
Standardní šířky: 1030, 2090, 2450, max. 2450 mm
Standardní délky: dle projektové dokumentace, standardně 6000, max. 12.000 mm
Elementy jsou certifikovány ETA až do 12.000 mm
Výšky: 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300, 320, max. 400 mm
Kvality spodní desky elementu (SWP): Pohledová kvalita (B), nepohledová kvalita (C)


Použití

•  nosné stropy a střechy

Výhody

• velkoplošné panely až 12 x 2,45 m
• nízká hmotnost
• vysoká statická únosnost
• přesné opracování dle projektu
• snadná a rychlá montáž s vysokou přesností
• okamžitá pochůznost
• snadná kombinace s jinými konstrukčními systémy
• možná pohledová kvalita směrem do interiéru

Aplikace – fotogalerie

V souborech ke stažení naleznete

Technická dokumentace
Možnosti obrábění
Podklady pro projektování
Návod k montáži
Konstrukční detaily: Spoje a aplikace

Software pro dimenzování

Zkoušky a certifikáty