Fornir Dąb – Acoustic - Novatop

Fornir Dąb – Acoustic

Używany asortyment NOVATOP ACOUSTIC

Fornir : Dąb układ słoi promieniowy, Dąb układ słoi styczny

Panele akustyczne oferowane są również z fornirowaną powierzchnią, w dwóch wzorach:
DĄB EUROPEJSKI – układ słoi promieniowy – jakość A, grubość 0,6 mm, fornir podlepiony polarem VC300+

DĄB EUROPEJSKI – układ słoi styczny – jakość A, grubość 0,6 mm, fornir podlepiony polarem VC300+

Panele akustyczne NOVATOP oferujemy również z wykończeniem powierzchni Adler Lingovit Interior UV 100.